Find skjult værdi i stålskrot

Stålgenbrugsindustrien er en af de ældste og vigtigste medlemmer af genbrugssamfundet. Med brug af bl.a. lysbueovne i værdikæden øges renheden af jernskrottet og dermed også ressourceeffektiviteten. Det er brugen af stålskrot i ny stålproduktion, ikke jernmalm og kokskul, der bevarer naturressourcerne. Ved at genbruge stål bevares knappe råstoffer, spares energi, og miljøet skånes for betydelige kuldioxidudledninger sammen med andre affaldsprodukter. Steinerts sorteringsudstyr hjælper med produktionen af rent stål. Det er måden at låse op for genanvendelsen af jernholdige skrotstrømme og vejen til en cirkulær økonomi.

For hvert ton stålskrot, der bruges i stedet for primære råvarer i stålproduktionen, skal 1,67 t malm og 0,5 t energiressourcer (kul, koks, tungt brændsel) ikke udvindes, transporteres og forbruges. Det er derfor ikke uden grund, at man kalder det for “Grønt Stål”, når ny stålproduktion baseres på stålskrot. 

For at producere genbrugsråvarer til fremstillingsindustrien kræver det først og fremmest at materialerne sorteres. Steinerts nye Solution Guide viser, hvordan du bedst renser dit stålskrot —> Du kan hente guiden her.

Typiske anvendelser og efterspørgsel:

+ Genvinding og rensning af jernholdigt skrot fra shredderskrot

+ Rensning af tungt smeltet skrot HMS (E1/3) fra forbehandlet skrot

+ Genvinding og opgradering af jernholdige produkter fra e-skrot eller lettere blandede skrotmaterialer

Poul Erik Jakobsen

Autoriseret Steinert importør

Email: pej@viggobendz.dk
Mob.: +45 24 85 50 20

Johnny Olsen

Autoriseret Steinert importør

Email: jo@viggobendz.dk
Mob.: +45 24 24 07 59

Poul Erik Jakobsen

Autoriseret Steinert importør

Email: pej@viggobendz.dk
Mob.: +45 24 85 50 20

Johnny Olsen

Autoriseret Steinert importør

Email: jo@viggobendz.dk
Mob.: +45 24 24 07 59