Persondatapolitik

Når du bruger vores webbutik via vores hjemmeside www.viggobendz.dk, f.eks. hvis du opretter dig som bruger, indsender en forespørgsel eller tilmelder dig en service, indsamler Viggo Bendz A/S de personoplysninger, som du frivilligt afgiver. De personoplysninger, som Viggo Bendz A/S i den forbindelse indsamler og behandler, er dit navn, telefonnummer og mailadresse. Ligeledes indsamler vi oplysninger om din virksomheds adresse og CVR-nummer.

Når du på en anden måde end gennem webbutikken kommunikerer med Viggo Bendz A/S, indsamler vi tilsvarende oplysninger, såfremt formålet eller følgen med kommunikationen er en samarbejdsaftale.

Personoplysninger behandles kun, hvis du frivilligt har afgivet dem, enten direkte til os eller på anden vis. Oplysningerne du afgiver bruges til at besvare din henvendelse eller som led i en samarbejdsaftale. Ved frivilligt at afgive dine personoplysninger, samtykker du til, at vi må behandle dem.

Anvendelsen sker med det formål at give dig den bedst mulige oplevelse og service, når du handler hos Viggo Bendz A/S, herunder at kunne tilbyde dig de tjenester, som du efterspørger. Personoplysningerne kan også blive anvendt til at sikre, at du modtager informationer om f.eks. produkter, der er af interesse for dig.

Retsgrundlaget for behandlingen

Almindelige personoplysninger behandles med hjemmel i:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) – dit samtykke.
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b) – nødvendigt af hensyn til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, du er part i.
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f) – nødvendigt for at Viggo Bendz A/S kan forfølge en legitim interesse.

Videregivelse af dine oplysninger

Viggo Bendz A/S vil i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som du afgiver via hjemmesiden. Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, som det er nødvendigt at videregive til, for at kunne udføre den service/leverance, som du anmoder om. Videregivelsen vil eksempelvis ske til vores leverandører eller til de produktionsvirksomheder og distributionsvirksomheder som vi gør brug af. Videregivelsen sker med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Beskyttelse af dine oplysninger

Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion eller adgang af uautoriserede personer.

På trods af vores sikkerhedsforanstaltninger kan vi dog ikke garantere, at der ikke er nogen der kommer bagom systemet og skaffer sig adgang til dine oplysninger. Viggo Bendz A/S sikrer og reviderer løbende sine sikkerhedsprocedurer for at hindre uautoriseret adgang.

Dine rettigheder som registreret

Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler dine personoplysninger. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6(1)(a), (b) og (f).

Ret til at tilbagekalde dit samtykke

Du kan til enhver tid trække et samtykke tilbage. Hvis du tilbagekalder et samtykke, påvirker det ikke lovligheden af den behandling der allerede er foretaget på baggrund af samtykket. De personoplysninger vi har indhentet på baggrund af det tilbagekaldte samtykke, vil blive slettet fra systemet, så der ikke kan ske fremtidig behandling.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) og ret til at gøre indsigelse (indsigelsesret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, herunder ret til at modtage en række oplysninger om den behandling der foretages. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse i vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til berigtigelse og ret til sletning

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Du har i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger slettet inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du skal kontakte Viggo Bendz A/S, hvis du ønsker dine oplysninger slettet.

Opbevaring af dine oplysninger

Viggo Bendz A/S opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at kunne levere den service/leverance, som du har bedt os om, og op til 10 år efter vores sidste korrespondance. Længden af opbevaringsperioden har grundlag i vores legitime interesse i at kunne kontakte dig i forbindelse med fremtidige aftaler og i vores fælles interesse i, at vi har dine oplysninger, hvis du skulle kontakte os igen for at anmode om en service/leverance.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, kan du altid kontakte os. Du har også ret til at klage til Datatilsynet, hvis du finder et behov derfor.
Du kan til enhver tid kontakte os på vb@viggobendz.dk eller på 43 96 41 22 mandag-torsdag mellem kl. 7.30 og 16.00 og fredag mellem kl. 7.30-13.00, hvis du har spørgsmål eller rettelser til vores behandling af dine personoplysninger.

Ændringer i Viggo Bendz A/S’ persondatapolitik

Vi har til enhver tid ret til at foretage ændringer i vores persondatapolitik. Persondatapolitikken bliver offentliggjort og opdateret på vores hjemmeside www.viggobendz.dk. Du bør derfor jævnligt besøge denne side for at tjekke, om der er sket ændringer i vores persondatapolitik. Ved fortsat at anvende vores hjemmeside og samarbejde med os uden at kommentere til vores persondatahåndtering, accepterer du vores persondatapolitik og vores eventuelle ændringer.