Dag: 18. september 2017

Skovle

DBB Dredging (stenskovlen til en 90 tons maskine) Holbøll A/S (graveskovl) Enghavens Entreprenør & Kloak ApS (risteskovl) Munck Havne og Anlæg A/S (skovlpakke) Pankas A/S (skovl til 24 tons maskine) Søndergaard Nedrivning (risteskovl til 30 tons maskine) M. J. Eriksson (skovle og jernsaks)